C-Majoris

Försäljning och konsultstöd

Våra tjänster  

 C-Majoris hjälper er med:


Försäljning  - företag till företag eller direkt till slutkund.

 • Nykundsbesök eller besöka befintliga kunder.

 • Offerter/upphandlingar

 • Avtalsmöten

 • Utbilda personal

 • Bearbeta "tomma" ytor på kartan

 • Stötta försäljningen vid sjukdom eller föräldraledighet

 

Butiksservice

 • Bygga utställningar och förvalta befintliga utställningar

 • Se till att kataloger och försäljningsmaterial finns tillgängligt

 • Informera personalen om kommande kampanjer

 • "Kampanja" utställningar 

 •  

Marknadsplanering

Nedanstående beskrivning ligger till grund för arbetet med marknadsplaneringen. Huvudsyftet för marknadsplaneringen är att stödja företagets affärsplan och se till att målen uppfylls.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Majoris har verktyg för respektive moment och kan hjälpa företag med hela processen eller valda delar.

 

Säljprocess

C-Majoris hjälper företag med säljprocessen. Vi kan ansvara för ett helt distrikt eller bidra med stöd under en begränsad period.

 • Vi planerar försäljningen

 • Vi genomför försäljningen operativt

 • Vi följer upp och analyserar försäljningen

 

Vi hjälper även till med:

 • Operativt chefsstöd
 • Er affärsplan

 • Ta fram en marknadsplan där konkurrensanalys och omvärldsanalys ingår 

 • Marknadsföringsplan